13.Bayernpokal (1998)

7. November 1998, Trostberg

Kata:

 1. Niederbayern 147,7
 2. Schwaben 145,4
 3. Oberbayern 141,0
 4. Mittelfranken 137,7
 5. Oberpfalz 119,1
 6. Unterfranken 117,2

Kumite:

 1. Schwaben
 2. Oberbayern
 3. Niederbayern
 4. Unterfranken
 5. Oberpfalz

Ingo @verdunk
Last change: $Id: Bp1998.htm,v 1.2 2003-04-05 21:02:30+02 ingo Exp ingo $